Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Wtorek, 13 marca 2018

-> TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM:

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W Gminie Łukowica w dniu 7 marca 2018r. w Remizie OSP w Łukowicy przeprowadzone zostały eliminacje gminne w ramach XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łukowicy, przy współudziale Zarządu OSP w Łukowicy i Urzędu Gminy w Łukowicy.

Uczestnikami eliminacji byli:

- w grupie I – uczniowie szkół podstawowych z klas I - VI z terenu Gminy, w liczbie 22,

- w grupie II – uczniowie szkół podstawowych z klas VII oraz II i III klas gimnazjalnych w Gminie Łukowica, w liczbie 23.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych (testów) i przeprowadzonych rozgrywkach finałowych – ustnych, Jury eliminacji w składzie:

- Bronisław Kunicki – Prezes Zarządu O/Gminnego ZOSP RP w Łukowicy,

- mł.bryg.Krzysztof Hybel -  przedstawiciel  KP PSP  w  Limanowej, a równocześnie Komendant Gminny
w Zarządzie O/Gminnego ZOSP RP w Łukowicy,

- mł.kpt. Marek Woźniak  - przedstawiciel KP PSP w Limanowej,

- Józef Pietrzak – Prezes OSP  w Łukowicy, członek Zarządu O/Gminnego ZOSP RP w Łukowicy,

ustaliło następującą kolejność miejsc:

 

w grupie I:

I miejsce:            Bartłomiej Pietrzak    -  SP Młyńczyska  

II miejsce:            Bartłomiej Śmierciak -  SP Nr 1 Przyszowa          

III miejsce:          Faustyna Gurgul         -  SP  Roztoka         

IV miejsce :         Agnieszka Talarczyk  -  SP Młyńczyska   

V miejsce:           Dagmara Waśko         -  SP Roztoka          

 

w grupie II:

I miejsce:            Joanna  Kunicka               SP Nr 1 Przyszowa /kl. III gimnazjalna/

II miejsce:           Arkadiusz Hebda               SP Młyńczyska

III miejsce:          Teresa Talarczyk               -- SP Młyńczyska

IV miejsce :         Piotr Kwit                 SP Łukowica

V miejsce:           Kacper Kędroń --  SP Młyńczyska.          

               

Wymienione wyżej osoby, które zajęły miejsca od I-V jako wyróżnienie otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Łukowicy. Ponadto wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali dyplomy „ za udział” oraz tzw. „nagrody pocieszenia”.

Laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli i gratulacje przekazali członkowie Jury: Bronisław Kunicki , mł.bryg. Krzysztof Hybel, mł.kpt. Marek Wozniak i Józef Pietrzak.

Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów miejsc I i II w każdej grupie jest prawo uczestnictwa w eliminacjach powiatowych OTWP, które w tym roku zostaną przeprowadzone w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 11-tej w Dobrej. 

Ocenia się, że poziom eliminacji był dobry. Organizator eliminacji gminnych wyraża podziękowanie dla Nauczycieli – Wychowawców z poszczególnych szkół za włożony trud i wkład pracy w przygotowanie na szczeblu szkół młodzieży do uczestnictwa w eliminacjach gminnych, a młodzieży także za włożony trud
w przygotowanie się i za uczestnictwo w eliminacjach gminnych.

 

Tekst: Bronisław Kunicki

Fot. : Józef Pietrzak.

 

Galeria