Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 5 marca 2018

-> UWAGA WYSOKIE STĘŻENIE PYŁÓW

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

ZOBACZ CAŁE OSTRZEŻENIE