Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Czwartek, 1 lutego 2018

-> OTWARTY KONKURS NA ZADANIA W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Wójt Gminy Łukowica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Zobacz Zarządzenie