Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 9 października 2017

-> "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA"

W dniu 06 października 2017 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Łukowica w ramach programu „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Beneficjentem z terenu Gminy Łukowica były jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce i Ochotnicza Straż Pożarna w Świdniku. Wartość zakupionego wyposażenia wynosi 27.265,56 zł, na który OSP Sejmik Województwa Małopolskiego przekazał Gminie Łukowica pomoc finansową w wysokości 14.698,00 zł, resztę czyli kwotę 12.567,56 zł pokryła Gmina Łukowica. W oficjalnym przekazaniu sprzętu, które miało miejsce w Świdniku uczestniczyli: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska, Wójt Gminy Łukowica Czesława Rzadkosz, Sekretarz Gminy Łukowica, Prezes Zarządu Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowicy  dh Bronisław Kunicki, Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Limanowej st. bryg. w st. spocz. dh Grzegorz Janczy, V-ce Prezes Zarządu Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowicy dh Andrzej Koszut, delegacje poszczególnych jednostek OSP, będących beneficjentami. Wójt Gminy Łukowica Czesława Rzadkosz złożyła podziękowania na ręce Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej za przyznane dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu specjalistycznego do zapewnienia gotowości bojowej strażaków, wskazując na fakt, iż że w projekcie uczestniczyło 68 gmin z terenu całego województwa małopolskiego. Przewodnicząca Sejmiku podkreśliła wielką rolę jaką odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Ochotnicze Straże Pożarne, stojąc jednocześnie na stanowisku, iż tego tupu przedsięwzięcia pokazują modelowy przykład współpracy samorządu z władzami województwa.

W ramach środków z programu „Bezpieczna Małopolska 2017” jednostki OSP otrzymały:

SP Stronie – zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami, defibrylator półautomatyczny;

SP Świdnik  – defibrylator półautomatyczny;

SP Jastrzębie - zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami, agregat prądotwórczy,

SP Roztoka - agregat prądotwórczy.

 

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

 

Foto: OSP Świdnik/Przemysław Zając

 

Galeria