Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • OWOC
  • Tęcza
Wtorek, 19 września 2017

-> NOWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

Urząd Gminy w Łukowicy informuje, że od września bieżącego roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Zmiana na terenie naszej Gminy polega na wydzieleniu odpadów z papieru do worka - koloru niebieskiego.

Zatem od dnia wyposażenia nieruchomości w niebieskie worki należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica.

Należy również pamiętać by deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany np. liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie (narodziny dziecka, wprowadzenie lub wyprowadzenie się osoby, zgon) oraz zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie/ nieselektywnie).

 

Odpady od dnia wyposażenia nieruchomości w worki powinny być gromadzone w następujący sposób:

 

worki czarne – zmieszane odpady komunalne

 

 

 

 

worki żółte – tworzywa sztuczne i metale

 

 

worki niebieskie - odpady z papieru

 

 

 

 

worki zielone – szkło opakowaniowe (butelki, słoiki)

 

 

 

 

worki brązowe – odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, roślinne)