Przejdź do stopki

-> TERMINY OPŁAT

Treść

Przypominamy; 10 października mija termin opłaty za wodę i ścieki. Za odbiór śmieci płacimy w terminie do 15 października.

Płatności dokonujemy w kasie UG, banku oraz przelewem elektronicznym. Nr konta:

47 8804 0000 0040 0400 0589 0004

Za podatek i śmieci można zapłacić u sołtysów.

Informujemy również, że zgodnie z ordynacją podatkową zobowiązanie podatkowe wynoszące za cały rok nie więcej niż 100 zł płatne jest jednorazowo w terminie I-wszej raty tj. do 15 marca.

Rodzaj opłaty

Termin

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Do 15; marca, maja, września, listopada

Ścieki

Do 10; stycznia, kwietnia, lipca, października

Woda

Do 10; stycznia, kwietnia, lipca, października

Śmieci

Do 15; stycznia, kwietnia, lipca, października

Podatek od środków transportowych

Do 15; lutego, września

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Do; 31 stycznia, 31 maja, 30 września

 

Płatności można dokonać w;

 

  • kasie Urzędu Gminy,

  • banku,

  • na poczcie,

  • przelewem elektronicznym

  • za podatek i śmieci u sołtysów

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Limanowa o/ Łukowica

47 8804 0000 0040 0400 0589 0004

 

Poniżej wzór wypełnionego przelwu.

 

 

Pobierz czysty druk polecenia przelewu

Przypominamy również, że Urząd Gminy w Łukowicy uruchomił system powiadamiania SMS dla mieszkańców.

JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI O:

  • Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych
  • Poważnych awariach: wody, prądu
  • Ważnych wydarzeniach na terenie Gminy
  • Terminach opłat za wodę, śmieci, ścieki, podatek itp.

PROSZĘ WYSŁAĆ SMS* O TREŚCI: LUKOWICA na NUMER 4301


*Koszt SMS za zarejestrowanie w systemie zgodny z cennikiem właściwego operatora telefonii komórkowej, w którym Użytkownik posiada telefon komórkowy.