Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • OWOC
 • Tęcza

Aktualności

 • Czwartek, 1 lutego 2018

  -> OTWARTY KONKURS NA ZADANIA W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

  Wójt Gminy Łukowica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  więcej...
 • Środa, 17 stycznia 2018

  -> 100 ROCZNIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej chce zaproponować konkretną inicjatywę, która może przyczynić się do pełniejszego i bardziej świadomego udziału w świętowaniu tych szlachetnych rocznic. Zobacz pismo

  więcej...
 • Środa, 17 stycznia 2018

  -> KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

  Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:   1. Czas trwania kwalifikacji wojskowej – od dnia 30 stycznia 2018r. - do dnia 27 kwietnia 2018r. 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: - mężczyzn urodzonych w roku 1999, - mężczyzn urodzonych

  więcej...
 • Środa, 3 stycznia 2018

  -> GAZ ZIEMNY

  Urząd Gminy Łukowica wraz z Polską Spółką Gazownictwa przystępuje do opracowania koncepcji rozwojowej, która określi potencjalny zakres rzeczowy (liczbę odbiorców) oraz wielkość sprzedaży gazu ziemnego na terenie gminy Łukowica. Jest to pierwszy etap procesu mającego na celu uzyskan

  więcej...
 • Piątek, 29 grudnia 2017

  -> PROŚBA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

  Rzecznik Praw Dziecka zwraca się z prośbą o rozwagę i informowanie dzieci o niebezpieczeństwie związanym z używaniem materiałów pirotechnicznych.

  więcej...
 • Piątek, 29 grudnia 2017

  -> HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI na 2018r.

  Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018r.

  więcej...
 • Wtorek, 19 grudnia 2017

  -> OTWARCIE LODOWISKA

  ZAPRASZAMY NA LODOWISKO W CZWARTEK od godz. 14.00 do 19.00 /na miejscu będzie możliwość wypożyczenia łyżew/ PRZERWA TECHNICZNA OD GODZ. 16.00 -17.00

  więcej...
 • Środa, 6 grudnia 2017

  -> FUNDUSZ SOŁECKI - NAJLEPSZA INICJATYWA

  Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z województwa małopolskiego, serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkiej edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”,

  więcej...
 • Środa, 6 grudnia 2017

  -> ANKIETA LGD

  LGD Przyjazna Ziemia Limanowska zwraca się z prośbo o wypełnienie ankiety on-line. Ankieta jest przeprowadzana w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. WYPEŁNIJ ANKIETĘ

  więcej...
 • Czwartek, 30 listopada 2017

  -> FUNDUSZE EUROPEJSKIE - KONSULTACJE

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY ŁUKOWICA ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Łukowica na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

  więcej...
 • Poniedziałek, 27 listopada 2017

  -> OŚWIADCZENIE -OZE

  więcej...
 • Piątek, 24 listopada 2017

  -> KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

  Wójt Gminy Łukowica zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.   Zobacz Zarządzenie

  więcej...
 • Wtorek, 14 listopada 2017

  -> KALENDARZ POLOWAŃ

   

  więcej...
 • Poniedziałek, 13 listopada 2017

  -> SPOTKANIE INFORMACYJNE LGD

  Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR, które odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Zabudowaniach Podworskich „OBORA” w Łukowicy. Zobacz pełną informację

  więcej...
 • Środa, 25 października 2017

  -> LGD - PROJEKTY GRANTOWE 2018

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje, że w roku 2018 planowane są do realizacji następujące projekty grantowe:   Projekty grantowe 2018

  więcej...
 • Poniedziałek, 23 października 2017

  -> ODNOWIONY GARAŻ w REMIZIE OSP ROZTOKA

  W dniu 20 października 2017 roku odbył się odbiór wyremontowanego garażu w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w ROZTOCE. Prace remontowe zostały wykonane w ramach programu "Małopolskie Remizy 2017" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wartość

  więcej...
 • Poniedziałek, 9 października 2017

  -> "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA"

  W dniu 06 października 2017 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Łukowica w ramach programu „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Woje

  więcej...
 • Środa, 4 października 2017

  -> "ZDOBĄDŹ WŁASNY SZCZYT"

  Instytutu Turystyki Sp. Z.o.o. w Krakowie prowadzi obecnie Projekt Unijny dotyczący powiatu limanowskiego pn. „Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20

  więcej...
 • Wtorek, 3 października 2017

  -> ROZPOCZYNAJĄ SIĘ AUDYTY ENERGETYCZNE

  W dniu 20 października br. rozpocznie się przeprowadzanie audytów energetycznych na terenie Gminy Łukowica w ramach poddzialania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (wymiana pieców na paliwa stałe). Audyty będą przeprowadzali pracownicy konsorcjum firm, które tworzą: ŁUKASZ ZD

  więcej...
 • Poniedziałek, 2 października 2017

  -> POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/PCZK/2017 Starosty Limanowskiego z dnia 25 września 2017 roku pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu limanowskiego zostaje odwołane.

  więcej...
strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria