Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • OWOC
 • Tęcza

Aktualności

 • Wtorek, 25 sierpnia 2015

  -> SPOTKANIE INFORMACYJNE

  Spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Łukowicy.

  więcej...
 • Wtorek, 25 sierpnia 2015

  -> REFERENDUM 2015

  Sposób głosowania w referendum ogólnokrajowym Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem. Pytania w referendum mają następujące brzmienie: Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za

  więcej...
 • Piątek, 14 sierpnia 2015

  -> REFERENDUM - SKŁADY KOMISJI

  Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

  więcej...
 • Czwartek, 13 sierpnia 2015

  -> KANDYDACI DO RADY GMINY ŁUKOWICA

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego Gminy Łukowica w okręgu wyborczym Nr 15 w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015r.

  więcej...
 • Czwartek, 13 sierpnia 2015

  -> SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Świdniku w wyborach uzupełniających do Rad Gminy Łukowica w okręgu wyborczym Nr 15, zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.,

  więcej...
 • Środa, 12 sierpnia 2015

  -> SUSZA - APEL WÓJTA GMINY

  Zwracamy się do wszystkich odbiorców wody z wodociągów wiejskich w Łukowicy , w Przyszowej I, w Przyszowej II (Berdychów) i w Młyńczyskach o racjonalne i oszczędne korzystanie z dostarczanej wody z tych wodociągów, ograniczając jej zużycie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. W związku z trwającą suszą hydrologiczną wynikającą z trwającej fali upałów, która według prognoz meteorologicznych ma trwać przez najbliższe dni, oraz znaczny wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągów, przy jednoczesnym obniżeniu się poziomu wód gruntowych, apelujemy o niepodlewanie traw, ogródków, krzewów i innych upraw, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody. Urząd Gminy prosi o wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji i oszczędny pobór wody. Niniejszy apel kierujemy również do wszystkich mieszkańców Gminy Łukowica, którzy we własnym zakresie zaopatrują się w wodę z lokalnych ujęć i studni przydomowych. Czesława Rzadkosz Wójt Gminy Łukowica.

  więcej...
 • Czwartek, 6 sierpnia 2015

  -> REFERENDUM - OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie Wójta Gminy Łukowica z dnia 24 lipca 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

  więcej...
 • Wtorek, 30 czerwca 2015

  -> PROJEKT ZMIANY MPZP

  Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 24.10.2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łukowica Nr XXXIII/228/14 z dnia 30 września 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica

  więcej...
 • Piątek, 26 czerwca 2015

  -> WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  Wójt Gminy Łukowica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w centrum Łukowicy obok POCZTY i przystanku autobusowego. Powierzchnia użytkowa lokalu - 24 m2

  więcej...
archiwum wiadomości

kalendarz WYDARZEŃ

Pogoda

DZISIAJ
31°C
26 km/h
38%
Sobota
31°C - Bezchmurnie / słonecznie
Niedziela
31°C - Bezchmurnie / słonecznie
Poniedziałek
31°C - Bezchmurnie / słonecznie

Film